Image layer

Image layer

Image layer

Image layer

Aktualności

Konferencja Inaugurująca Forum Wójtow Burmistrzow i Prezydentow Podakarpacia


KONFERENCJA INAUGURUJĄCA DZIAŁALNOŚĆ
Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Podkarpacia
przy FRDL Podkarpackim Ośrodku Samorządu Terytorialnego


V nabór konkursu grantowego w ramach projektu "e-misja"


Informujemy, iż ogłosiliśmy V nabór konkursu grantowego w ramach projektu pn.: e – MISJA - rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa lubelskiego 
i podkarpackiego - Działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Informujemy, iż ogłosiliśmy V nabór konkursu grantowego w ramach projektu pn.: e – MISJA - rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa lubelskiego 
i podkarpackiego - Działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.


Termin składania wniosków trwa od 18.02.2019 r. do 11.03.2019 r. Pełna dokumentacja (m.in. Regulamin, Wzór wniosku, Dokumenty dodatkowe, Oświadczenia) do pobrania na stronie projektu: http://e-misja.com.pl


Kwota grantu, o jaką gminy mogą się ubiegać, to nawet 150 tyś. zł bez wkładu własnego.


W ramach grantu gmina może wydatkować środki na: 
•    Promocję – do 20% (np. ulotki, plakaty)
•    Sprzęt – do 40% (np. laptopy, rzutnik, urządzenie wielofunkcyjne – po projekcie przekazane do gminnych szkół)
•    Organizację szkoleń do 20% (np. catering, sale, materiały)
•    Wynagrodzenie kadry instruktorskiej – do 40% (gminni trenerzy prowadzący szkolenia cyfrowe dla mieszkańców)
•    Zarządzanie projektem – do 20% (np. koordynator, obsługa księgowa, komputer dla koordynatora)

Zapraszamy!
 


II Krajowy Kongres Forów Skarbników


Skarbnicy Województw, Miast, Gmin i Powiatów

Szanowni Państwo,

Mamy ogromną przyjemność zaprosić Państwa do udziału w II edycji Krajowego Kongresu Forów Skarbników, organizowanego przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej oraz Krajową Radę Forów Skarbników JST, który odbędzie się w dniach 21-22 maja 2018r. w HOTELU NOVOTEL**** w Warszawie (dawany Hotel Forum).

 


Najbliższe szkolenia otwarte

POLITYKA RACHUNKOWOŚCI DLA JEDNOSTEK I ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH PO ZMIANACH PRAWNYCH

Data: 2019-03-27
Miejsce szkolenia: Rzeszów, budynek Center Parku wejście od ul. Żeromskiego (od strony Sądu Apelacyjnego) sala konferencyjna
Cena szkolenia: 345/365 zł

OPŁATA ZA PRZEKSZTAŁCENIE UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI – EWIDENCJA KSIĘGOWA, SPRAWOZDAWCZOŚĆ, KLASYFIKACJA BUDŻETOWA OD 1 STYCZNIA 2019 ROKU

Data: 2019-03-27
Miejsce szkolenia: Rzeszów, budynek Center Parku wejście od ul. Żeromskiego (od strony Sądu Apelacyjnego) sala konferencyjna
Cena szkolenia: 345/365 zł

RAPORT O STANIE GMINY (POWIATU, WOJEWÓDZTWA). PRZYKŁADOWE WZORY DOKUMENTÓW

Data: 2019-03-29
Miejsce szkolenia: Rzeszów, budynek Center Parku wejście od ul. Żeromskiego (od strony Sądu Apelacyjnego) sala konferencyjna
Cena szkolenia: 345/365 zł

NOWE ZASADY POSTĘPOWAŃ W SPRAWIE SKARG, WNIOSKÓW, PETYCJI ORAZ INICJATYWY UCHWAŁODAWCZEJ MIESZKAŃCÓW - SKŁADANYCH DO ORGANÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ OCHRONA DANYCH RODO

Data: 2019-03-29
Miejsce szkolenia: Rzeszów, budynek Center Parku wejście od ul. Żeromskiego (od strony Sądu Apelacyjnego) sala konferencyjna
Cena szkolenia: 335/355 zł

POWIERZENIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH A WSPÓŁADMINISTROWANIE DANYMI OSOBOWYMI –RÓŻNICE (WZORY UMÓW O POWIERZENIE I WSPÓŁADMINISTROWANIE DANYMI)

Data: 2019-03-29
Miejsce szkolenia: Rzeszów, budynek Center Parku wejście od ul. Żeromskiego (od strony Sądu Apelacyjnego) sala konferencyjna
Cena szkolenia: 325/345 zł

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Podkarpacki Ośrodek Samorządu Terytorialnego