Image layer

Image layer

Image layer

Image layer

Aktualności

Konkurs grantowy w ramach projektu „e – MISJA"


Szanowni Państwo,

Informujemy, że 03.10.2018r. ogłosiliśmy konkurs grantowy w ramach projektu „e – MISJA - rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa lubelskiego i podkarpackiego” - Działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.


Gminy mogą ubiegać się o grant na realizację mikroprojektu do kwoty 150 tys. zł, na podstawie przedłożonego do nas (jako Operatora) prostego wniosku.

Mikroprojekt ma dotyczyć przeszkolenia zadeklarowanej przez gminę liczby dorosłych mieszkańców w zakresie kompetencji cyfrowych. Nie jest wymagany wkład własny.


W ramach grantu gmina może sfinansować m.in.:
• organizację szkoleń 
• zakup sprzętu komputerowego (maks. do 40% grantu), 
• promocję działań, 
• zarządzanie i administrację mikroprojektu.


Termin składania wniosków: do 05.11.2018r. (do godz. 16:00). Pełna dokumentacja (Regulamin, Wzór wniosku, dokumenty dodatkowe, oświadczenia) dostępna jest do pobrania na stronie projektu: http://e-misja.com.pl/


Europejski Znak Jakości Zarządzania w Samorządzie Terytorialnym


Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, otrzymała akredytację od Rady Europy na przyznawanie Europejskiego Znaku Jakości Zarządzania w Samorządzie Terytorialnym (ELoGE) w Polsce.


NABÓR do III edycji Nagrody imienia Jerzego Regulskiego


Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej oraz Towarzystwo Urbanistów Polskich ogłaszają III edycję Nagrody imienia Jerzego Regulskiego za wybitne osiągnięcia w kreowaniu ładu przestrzennego zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju oraz za wzmacnianie samorządności terytorialnej.
Nagroda imienia Jerzego Regulskiego została ustanowiona w 2016 roku i jest przyznawana w czterech kategoriach:


Najbliższe szkolenia otwarte

PRZYGOTOWANIE DO ZAMKNIĘCIA KSIĄG RACHUNKOWYCH ORAZ SPORZĄDZENIA INFORMACJI DODATKOWEJ ZA 2018 ROK – PRAKTYCZNY KURS RACHUNKOWOŚCI BUDŻETOWEJ

Data: 2018-10-19
Miejsce szkolenia: Rzeszów, budynek Center Parku wejście od ul. Żeromskiego (od strony Sądu Apelacyjnego) sala konferencyjna
Cena szkolenia: 315/345 zł

DOCHODY I WYDATKI JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ W RACHUNKOWOŚCI I - GOSPODARCE FINANSOWEJ Z UWZGLĘDNIENIEM EWIDENCJI W ZWIĄZKU Z CENTRALIZACJĄ VAT I „NOWEGO” ROZPORZĄDZENIA W SPRAWIE RACHUNKOWOŚCI

Data: 2018-10-22
Miejsce szkolenia: Rzeszów, budynek Center Parku wejście od ul. Żeromskiego (od strony Sądu Apelacyjnego) sala konferencyjna
Cena szkolenia: 315/345 zł

PODSTAWY PRAWNE FUNKCJONOWANIA SPÓŁEK KOMUNALNYCH ORAZ BEZPRZETARGOWE POWIERZANIE ZADAŃ SPÓŁKOM WRAZ ZE ZMIANAMI Z 2018 R.

Data: 2018-10-22
Miejsce szkolenia: Rzeszów, budynek Center Parku wejście od ul. Żeromskiego (od strony Sądu Apelacyjnego) sala konferencyjna
Cena szkolenia: 335/365 zł

WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ KSZTAŁCENIA UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ROKU 2018. STOSOWANIE ART. 8 USTAWY O FINANSOWANIU ZADAŃ OŚWIATOWYCH W PRAKTYCE

Data: 2018-10-22
Miejsce szkolenia: Rzeszów, budynek Center Parku wejście od ul. Żeromskiego (od strony Sądu Apelacyjnego) sala konferencyjna
Cena szkolenia: 305/335 zł

PROWADZENIE SPRAW ZWIĄZANYCH Z ORGANIZACJĄ PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO NA PODSTAWIE USTAWY O PUBLICZNYM TRANSPORCIE ZBIOROWYM WYDAWANIE UPRAWNIEŃ DO PRZEWOZÓW REGULARNYCH NA PODSTAWIE USTAWY O TRANSPORCIE DROGOWYM

Data: 2018-10-23
Miejsce szkolenia: Rzeszów, budynek Center Parku wejście od ul. Żeromskiego (od strony Sądu Apelacyjnego) sala konferencyjna
Cena szkolenia: 315/345 zł

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Podkarpacki Ośrodek Samorządu Terytorialnego