Image layer

Image layer

Image layer

Image layer

Aktualności

Poradnik dla radnych


Poradnik dla radnych

Oddajemy w Państwa ręce poradnik, który ma pomóc w sprawowaniu odpowiedzialnej funkcji i wypełnieniu zobowiązań wobec wyborców.

Przygotowali go ludzie, którzy tworzyli podstawy funkcjonowania samorządu w naszym kraju, od wielu lat działają na jego rzecz, znani eksperci i praktycy – prawnicy, historycy, finansiści, ekonomiści, działacze organizacji pozarządowych – na co dzień współpracujący z samorządem, a także radni, którzy dzielą się swoimi cennymi doświadczeniami.


Podkarpackie Forum Inspektorów Ochrony Danych Osobowych w JST


RODO

w praktyce JST

 

seminarium inaugurujące utworzenie

Podkarpackiego Forum Inspektorów Ochrony Danych Osobowych w JST

przy FRDL Podkarpackim Ośrodku Samorządu Terytorialnego

 

Szanowni Państwo,

 

Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych (RODO) wymaga dostosowania
w organizacjach wszystkich procesów, systemów informatycznych i dokumentacji do nowych wymagań w obszarze danych osobowych osób fizycznych. Wymaga również nabycia nowych kompetencji do pełnienia funkcji Inspektorów Ochrony Danych Osobowych oraz funkcji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo informacji
i przetwarzanie danych w jednostkach.


Konkurs grantowy w ramach projektu „e – MISJA"


Szanowni Państwo,

Informujemy, że 03.10.2018r. ogłosiliśmy konkurs grantowy w ramach projektu „e – MISJA - rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa lubelskiego i podkarpackiego” - Działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.


Gminy mogą ubiegać się o grant na realizację mikroprojektu do kwoty 150 tys. zł, na podstawie przedłożonego do nas (jako Operatora) prostego wniosku.

Mikroprojekt ma dotyczyć przeszkolenia zadeklarowanej przez gminę liczby dorosłych mieszkańców w zakresie kompetencji cyfrowych. Nie jest wymagany wkład własny.


Najbliższe szkolenia otwarte

STOSOWANIE USTAW O EWIDENCJI LUDNOŚCI, O DOWODACH OSOBISTYCH ORAZ NOWE OBOWIĄZKI I ZMIANY PRZEPISÓW Z ZAKRESU SPRAW OBYWATELSKICH W ZWIĄZKU Z WEJŚCIEM RODO, E-DOWÓD

Data: 2018-11-19
Miejsce szkolenia: Rzeszów, budynek Center Parku wejście od ul. Żeromskiego (od strony Sądu Apelacyjnego) sala konferencyjna
Cena szkolenia: 315/345 zł

SPORZĄDZANIE PROJEKTÓW MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO JAKO NARZĘDZIE PRZECIWDZIAŁANIA ROZLEWANIU SIĘ ZABUDOWY

Data: 2018-11-19
Miejsce szkolenia: Rzeszów, budynek Center Parku wejście od ul. Żeromskiego (od strony Sądu Apelacyjnego) sala konferencyjna
Cena szkolenia: 315/345 zł

DOTACJE NA UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH W 2019 ROKU. WYDATKOWANIE DOTACJI PO WEJŚCIU W ŻYCIE ART. 35 UST. 4 I UST. 5 USTAWY O FINANSOWANIU ZADAŃ OŚWIATOWYCH

Data: 2018-11-19
Miejsce szkolenia: Rzeszów, budynek Center Parku wejście od ul. Żeromskiego (od strony Sądu Apelacyjnego) sala konferencyjna
Cena szkolenia: 315/345 zł

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETOWE W RAMACH PODZIELONEJ PŁATNOŚCI W PODATKU VAT OD PODSTAW - ZASADY EWIDENCJI KSIĘGOWEJ PRAKTYCZNYCH ROZLICZEŃ

Data: 2018-11-20
Miejsce szkolenia: Rzeszów, budynek Center Parku wejście od ul. Żeromskiego (od strony Sądu Apelacyjnego) sala konferencyjna
Cena szkolenia: 325/355 zł

PIERWSZA SESJA RADY JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO PO WYBORACH NA OKRES KADENCJI 2018-2023. ZADANIA I OBOWIĄZKI ZWIĄZANE Z PRZYGOTOWANIEM, PROWADZENIEM I UDZIAŁEM W SESJI

Data: 2018-11-20
Miejsce szkolenia: Rzeszów, budynek Center Parku wejście od ul. Żeromskiego (od strony Sądu Apelacyjnego) sala konferencyjna
Cena szkolenia: 305/335 zł

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Podkarpacki Ośrodek Samorządu Terytorialnego