Image layer

Image layer

Image layer

Image layer

Aktualności

Zmiana terminu III Krajowego Kongresu Forów Skarbników


Szanowni Państwo!

W związku z zaistniałą sytuacją epidemii, mając na uwadze nasze wspólne bezpieczeństwo, podjęliśmy trudną decyzję o zmianie terminu III Krajowego Kongresu Forów Skarbników zaplanowanego w dniach 14-15 maja br. w Warszawie.


Zmiana organizacji pracy FRDL POST w związku ze stanem epidemii


Szanowni Państwo,

w związku z ogłoszonym w kraju stanem epidemii i koniecznością kontynuacji działań związanych z ograniczeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-COV-2, informujemy, że w trosce o nasze wspólne bezpieczeństwo, konieczna stała się zmiana organizacji pracy FRDL Podkarpackiego Ośrodka Samorządu Terytorialnego.


Ogłoszenie o naborze - POWER 2.18 WYSOKIEJ JAKOŚCI USŁUGI ADMINISTRACYJNE


POWER 2.18 WYSOKIEJ JAKOŚCI USŁUGI ADMINISTRACYJNE - DOSTĘPNY SAMORZĄD

Chcieliśmy poinformować o ogłoszeniu konkursu, którego celem jest:

- przegląd procedur (zgodnie z ustawą) związanych z obsługą klienta w urzędach administracji publicznej pod kątem zapewnienia dostępności i wsparcie urzędów we wdrożeniu wypracowanych wniosków i rekomendacji
- przeprowadzenie szkoleń dla koordynatorów dostępności w jednostkach administracji publicznej.
- wypracowanie rozwiązań ułatwiających zatrudnianie osób z niepełnosprawnością w urzędach administracji publicznej oraz przeprowadzenie szkoleń z ich stosowania.


Najbliższe szkolenia otwarte

WEBINAR ONLINE - OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE W PRAKTYCE JST

Data: 2020-04-06
Miejsce szkolenia: online
Cena szkolenia: 229/229 zł

WEBINAR ONLINE - ZORGANIZOWANIE I FUNKCJONOWANIE ARCHIWUM/SKŁADNICY AKT W INSTYTUCJI - szkolenie archiwalne dla samorządowych i państwowych jednostek organizacyjnych

Data: 2020-04-06
Miejsce szkolenia: online
Cena szkolenia: 229/229 zł

WEBINARIUM ONLINE - VAT W SAMORZĄDZIE. NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY W PRZEPISACH W 2019 I 2020 ROKU

Data: 2020-04-07
Miejsce szkolenia: online
Cena szkolenia: 7.04/229/229

WEBINARIUM ONLINE - ASPEKTY PRAKTYCZNE SPRAWOZDAWCZOŚCI BUDŻETOWEJ JST I JEJ JEDNOSTEK PODLEGŁYCH ZA I KWARTAŁ 2020 ROKU PO ZMIANACH PRAWNYCH

Data: 2020-04-07
Miejsce szkolenia: online
Cena szkolenia: 229/229 zł

WEBINARIUM ONLINE - ZAWIERANIE UMÓW NAJMU, DZIERŻAWY, UŻYCZENIA NIERUCHOMOŚCI PUBLICZNYCH. OBCIĄŻANIE NALEŻNOŚCIAMI ZA BEZUMOWNE KORZYSTANIE Z NIERUCHOMOŚCI

Data: 2020-04-08
Miejsce szkolenia: online
Cena szkolenia: 250/250 zł

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego Podkarpacki Ośrodek Samorządu Terytorialnego