Image layer

Image layer

Image layer

Image layer

Aktualności

Ranking Gmin Podkarpacia 2018


26 listopada br. FRDL Podkarpacki Ośrodek Samorządu Terytorialnego zorganizował w Rzeszowie Konferencję „Najważniejsze zmiany znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach”. W trakcie trwania Konferencji odbyło się ogłoszenie wyników Rankingu Gmin Podkarpacia 2018.

 


Dzień Pracownika Socjalnego - 21 listopada


Dzień Pracownika Socjalnego -21 listopada

 

Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego składamy najserdeczniejsze życzenia
i wyrazy uznania wszystkim pracownikom wszystkich jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w województwie podkarpackim.


Forum Informatyków Samorządowych w dniu 18.09.2019r.


FORUM INFORMATYKÓW SAMORZĄDOWYCH

Zapraszamy do wzięcia udziału w spotkaniu otwartym Forum Informatyków Samorządowych, które odbędzie się 18 września br. Spotkanie poświęcone będzie tematowi „Bezpieczeństwo IT w praktyce”. Ekspertem spotkania będzie Pan Kamil Folga, który ukończył studia Elektronika i telekomunikacja na Politechnice Szczecińskiej, a zawodowo zajmuje się między innymi sieciami komputerowymi, telefonią IP/VoIP, bezpieczeństwem. Wdraża zaawansowane technologie, tłumaczy dokumenty IT, prowadzi szkolenia, a także jest autorem artykułów w branżowych magazynach IT.

 


Najbliższe szkolenia otwarte

ZASADY I TRYB ORGANIZOWANIA PRZETARGÓW PRZEZ PODMIOTY PUBLICZNE NA NIERUCHOMOŚCI ROLNE PO NOWELIZACJI USTAWY O KSZTAŁTOWANIU USTROJU ROLNEGO I ZMIANIE INNYCH USTAW

Data: 2019-12-17
Miejsce szkolenia: Rzeszów, budynek Center Parku wejście od ul. Żeromskiego (od strony Sądu Apelacyjnego) sala konferencyjna
Cena szkolenia: 345/365 zł

KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO – Z UWZGLĘDNIENIEM NAJNOWSZYCH ZMIAN I RODO – ZAGADNIENIA PRAKTYCZNE

Data: 2019-12-17
Miejsce szkolenia: Rzeszów, budynek Center Parku wejście od ul. Żeromskiego (od strony Sądu Apelacyjnego) sala konferencyjna
Cena szkolenia: 365/385 zł

BDO, w tym rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami – ewidencja i sprawozdawczość od 1 stycznia 2020 roku. Zmiany w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi przez gminy i podmioty wynikające z nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i ustawy o odpadach.

Data: 2019-12-18
Miejsce szkolenia: Rzeszów, budynek Center Parku wejście od ul. Żeromskiego (od strony Sądu Apelacyjnego) sala konferencyjna
Cena szkolenia: 355/375 zł

INSTRUKCJA KANCELARYJNA – SZCZEGÓŁOWE ZASADY I TRYB WYKONYWANIA CZYNNOŚCI KANCELARYJNYCH ORAZ POSTĘPOWANIA Z DOKUMENTACJĄ W URZĘDZIE

Data: 2019-12-18
Miejsce szkolenia: Rzeszów, budynek Center Parku wejście od ul. Żeromskiego (od strony Sądu Apelacyjnego) sala konferencyjna
Cena szkolenia: 355/375 zł

UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ W PRAKTYCE ADMINISTRACYJNEJ. Praktyczne aspekty realizacji obszernych i trudnych wniosków w kontekście nowych zasad ochrony danych osobowych wprowadzonych przez RODO. Jawność życia publicznego - projektowane zmiany

Data: 2019-12-18
Miejsce szkolenia: Rzeszów, budynek Center Parku wejście od ul. Żeromskiego (od strony Sądu Apelacyjnego) sala konferencyjna
Cena szkolenia: 365/385 zł

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Podkarpacki Ośrodek Samorządu Terytorialnego