Image layer

Image layer

Image layer

Image layer

Image layer

Image layer

Najbliższe szkolenia otwarte

KONTROLA I EGZEKUCJA SPEŁNIANIA OBOWIĄZKU SZKOLNEGO I OBOWIĄZKU NAUKI

Data: 2018-08-02
Miejsce szkolenia: Rzeszów, budynek Center Parku wejście od ul. Żeromskiego (od strony Sądu Apelacyjnego)
Cena szkolenia: 315/345 zł

ZWROT DOTACJI POBRANEJ NIENALEŻNIE, W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI LUB WYKORZYSTANEJ NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM

Data: 2018-08-03
Miejsce szkolenia: Rzeszów, budynek Center Parku wejście od ul. Żeromskiego (od strony Sądu Apelacyjnego)
Cena szkolenia: 315/345 zł

SPLIT PAYMENT/ PODZIELONA PŁATNOŚĆ, ZAKRES DYSPONOWANIA ŚRODKAMI JEDNOSTKI, NALEŻYTA STARANNOŚĆ, KASY FISKALNE, REJESTRY PODATNIKÓW VAT, SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI, SPRAWDZANIE RACHUNKU BANKOWEGO, ODWROTNE OBCIĄŻENIE, SANKCJE I INNE NOWOŚCI W VAT W 2018R.

Data: 2018-08-06
Miejsce szkolenia: Miejsce: Rzeszów, budynek Center Parku wejście od ul. Żeromskiego (od strony Sądu Apelacyjnego)
Cena szkolenia: 315/345 zł

STOSOWANIE USTAWY KARTA DUŻEJ RODZINY Z UWZGLĘDNIENIEM NOWYCH REGULACJI PRAWNYCH Z ZAKRESU OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Data: 2018-08-07
Miejsce szkolenia: Rzeszów, budynek Center Parku wejście od ul. Żeromskiego (od strony Sądu Apelacyjnego)
Cena szkolenia: 315/345 zł

RODO W JST - ZAKRES ZMIAN W OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH PO 25 MAJA 2018R.

Data: 2018-08-07
Miejsce szkolenia: Rzeszów, budynek Center Parku wejście od ul. Żeromskiego (od strony Sądu Apelacyjnego)
Cena szkolenia: 315/345 zł

Aktualności

Europejski Znak Jakości Zarządzania w Samorządzie Terytorialnym


Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, otrzymała akredytację od Rady Europy na przyznawanie Europejskiego Znaku Jakości Zarządzania w Samorządzie Terytorialnym (ELoGE) w Polsce.


NABÓR do III edycji Nagrody imienia Jerzego Regulskiego


Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej oraz Towarzystwo Urbanistów Polskich ogłaszają III edycję Nagrody imienia Jerzego Regulskiego za wybitne osiągnięcia w kreowaniu ładu przestrzennego zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju oraz za wzmacnianie samorządności terytorialnej.
Nagroda imienia Jerzego Regulskiego została ustanowiona w 2016 roku i jest przyznawana w czterech kategoriach:


Europejska Nagroda dla Innowacji w Polityce 2018


Europejska Nagroda dla Innowacji w Polityce 2018 (Innovation in Politics Award 2018) – zachęcamy do zgłaszania kandydatów!

Po raz drugi startuje poszukiwanie polityków, który odpowiadają za najbardziej innowacyjne projekty polityczne w Europie.


Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Podkarpacki Ośrodek Samorządu Terytorialnego