Image layer

Image layer

Image layer

Image layer

Aktualności

31 PAŹ 2018

Poradnik dla radnych


Poradnik dla radnych

Oddajemy w Państwa ręce poradnik, który ma pomóc w sprawowaniu odpowiedzialnej funkcji i wypełnieniu zobowiązań wobec wyborców.

Przygotowali go ludzie, którzy tworzyli podstawy funkcjonowania samorządu w naszym kraju, od wielu lat działają na jego rzecz, znani eksperci i praktycy – prawnicy, historycy, finansiści, ekonomiści, działacze organizacji pozarządowych – na co dzień współpracujący z samorządem, a także radni, którzy dzielą się swoimi cennymi doświadczeniami.


18 PAŹ 2018

Podkarpackie Forum Inspektorów Ochrony Danych Osobowych w JST


RODO

w praktyce JST

 

seminarium inaugurujące utworzenie

Podkarpackiego Forum Inspektorów Ochrony Danych Osobowych w JST

przy FRDL Podkarpackim Ośrodku Samorządu Terytorialnego

 

Szanowni Państwo,

 

Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych (RODO) wymaga dostosowania
w organizacjach wszystkich procesów, systemów informatycznych i dokumentacji do nowych wymagań w obszarze danych osobowych osób fizycznych. Wymaga również nabycia nowych kompetencji do pełnienia funkcji Inspektorów Ochrony Danych Osobowych oraz funkcji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo informacji
i przetwarzanie danych w jednostkach.


08 PAŹ 2018

Konkurs grantowy w ramach projektu „e – MISJA"


Szanowni Państwo,

Informujemy, że 03.10.2018r. ogłosiliśmy konkurs grantowy w ramach projektu „e – MISJA - rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa lubelskiego i podkarpackiego” - Działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.


Gminy mogą ubiegać się o grant na realizację mikroprojektu do kwoty 150 tys. zł, na podstawie przedłożonego do nas (jako Operatora) prostego wniosku.

Mikroprojekt ma dotyczyć przeszkolenia zadeklarowanej przez gminę liczby dorosłych mieszkańców w zakresie kompetencji cyfrowych. Nie jest wymagany wkład własny.


29 CZE 2018

Europejski Znak Jakości Zarządzania w Samorządzie Terytorialnym


Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, otrzymała akredytację od Rady Europy na przyznawanie Europejskiego Znaku Jakości Zarządzania w Samorządzie Terytorialnym (ELoGE) w Polsce.


29 CZE 2018

NABÓR do III edycji Nagrody imienia Jerzego Regulskiego


Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej oraz Towarzystwo Urbanistów Polskich ogłaszają III edycję Nagrody imienia Jerzego Regulskiego za wybitne osiągnięcia w kreowaniu ładu przestrzennego zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju oraz za wzmacnianie samorządności terytorialnej.
Nagroda imienia Jerzego Regulskiego została ustanowiona w 2016 roku i jest przyznawana w czterech kategoriach:


29 CZE 2018

Europejska Nagroda dla Innowacji w Polityce 2018


Europejska Nagroda dla Innowacji w Polityce 2018 (Innovation in Politics Award 2018) – zachęcamy do zgłaszania kandydatów!

Po raz drugi startuje poszukiwanie polityków, który odpowiadają za najbardziej innowacyjne projekty polityczne w Europie.


29 CZE 2018

Informacje dotyczące danych osobowych w związku z wejściem w życie RODO


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) (Dz. Urz. UE L119/1) wskazujemy, że:


29 CZE 2018

Inicjatywa Nasza Niepodległa


100 lat temu Polacy na nowo powołali do życia swoje państwo – Niepodległą Polskę. Determinacja społeczeństwa, głęboka wola odzyskania wolności, poczucie narodowej więzi i wspólna kultura, dały początek II Rzeczypospolitej. Była Ona dziełem Polaków pochodzących z trzech zaborów, różniących się poglądami politycznymi, wyznających różne religie, pochodzących ze wszystkich klas społecznych. Niepodległa Polska była wielkim osiągnięciem całego Narodu, który przez lata marząc o wolności organizował się, tworząc podwaliny przyszłych instytucji Państwa Polskiego.


29 CZE 2018

Europejskie Dni Samorządności w Jaśle 13-18 maja 2018r.


Związek Gmin Dorzecza Wisłoki oraz FRDL Podkarpacki Ośrodek Samorządu Terytorialnego organizuje w dniach 13 - 18 maja 2018r. „Europejskie Dni Samorządności. Polsko-Ukraińska współpraca na rzecz budowy samorządu i integracji Europy Wschodniej”.Wydarzeniu będzie towarzyszyć wizyta Delegacji Przedstawicieli Ukraińskich Gromad z Obwodu Czernihowskiego.


Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Podkarpacki Ośrodek Samorządu Terytorialnego