Image layer

Image layer

Image layer

Fora

Fora Samorządowe to unikalna propozycja Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej dotycząca sposobu kształcenia pracowników administracji samorządowej. Jest to jedna z najbardziej dynamicznie rozwijających form pogłębienia wiedzy zarówno tej merytorycznej jak i praktycznych sposobów rozwiązywania problemów, które pojawiają się w bieżącej pracy jednostek. 

Służą one integracji środowisk zawodowych, ich wzajemnemu wsparciu, poszerzaniu wiedzy, doskonaleniu warsztatu i umiejętności związanych z wykonywaniem zawodu i pełnieniem misji publicznej przez pracowników administracji publicznej. 

Przy większości ośrodków regionalnych Fundacji fora istnieją od wielu lat. Na Podkarpaciu pierwsze forum powstało w 2010 r. Obecnie przy FRDL Podkarpackim Ośrodku Samorządu Terytorialnego funkcjonuje dziesięć tematycznych Forów Samorządowych: 

Zrzeszają pracowników samorządu terytorialnego zajmujących się w/w tematyką. 
Fora spełniają rolę nieformalnych klubów edukacyjno-dyskusyjnych. Spotkania umożliwiają wzajemną wymianę doświadczeń, wypracowanie wspólnych stanowisk i opinii w sprawach istotnych dla gmin i powiatów lub funkcjonowania urzędów. Są miejscem doskonalenia wiedzy, podnoszenia kompetencji, rozwiązywania kwestii problemowych. Pełnią również funkcję integrującą dane środowisko pracowników jst. 

Zachęcamy przedstawicieli jst z województwa Podkarpackiego do skorzystania z naszej propozycji.

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego Podkarpacki Ośrodek Samorządu Terytorialnego