Image layer

Image layer

Image layer

Image layer

Aktualności

Spotkanie Forum IODO - 25.01.2019r.


Szanowni Państwo,                                                                                                                                  
Inspektorzy Ochrony Danych Osobowych

gmin, miast, powiatów woj. podkarpackiego oraz ich jednostek podległych


           Serdecznie zapraszam Państwa na spotkanie Podkarpackiego Forum Inspektorów Ochrony Danych Osobowych (PFIODO), które odbędzie się w dniu 25 stycznia 2019r. (piątek), w godz. 10:00 – 13:30 w siedzibie FRDL Podkarpackiego Ośrodka Samorządu Terytorialnego w Rzeszowie przy ul. Kolejowej 1 (wejście od ul. Żeromskiego od strony Sądu Apelacyjnego).

Temat spotkania „Uproszczona Analiza Ryzyka – warsztat”


III nabór konkursu grantowego w ramach projektu: „e – MISJA"


„e – MISJA - rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa lubelskiego i podkarpackiego" -  Działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. 


Wyniki Rankingu Gmin Podkarpacia 2017


Podsumowanie Konferencji „Najważniejsze wyzwania stojące przed samorządem w nowej kadencji 2018 – 2023” oraz ogłoszenie wyników Rankingu Gmin Podkarpacia 2017r.


Najbliższe szkolenia otwarte

SKARGI, WNIOSKI I PETYCJE W NOWEJ KADENCJI Z UWZGLĘDNIENIEM KOMPETENCJI KOMISJI RADY

Data: 2019-01-23
Miejsce szkolenia: Rzeszów, budynek Center Parku wejście od ul. Żeromskiego (od strony Sądu Apelacyjnego) sala konferencyjna
Cena szkolenia: 325/345 zł

SPRAWOZDANIA FINANSOWE I ZAMKNIĘCIE ROKU 2018 W JEDNOSTKACH OŚWIATOWYCH PO ZMIANACH PRZEPISÓW PRAWA

Data: 2019-01-23
Miejsce szkolenia: Rzeszów, budynek Center Parku wejście od ul. Żeromskiego (od strony Sądu Apelacyjnego) sala konferencyjna
Cena szkolenia: 325/345 zł

WYKONYWANIE PRAW I OBOWIĄZKÓW SPADKOBIERCY PRZEZ GMINY ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedzialności za długi spadkowe i księgowania masy spadkowej oraz weryfikowania zawiadomień przesłanych przez banki na podstawie art. 111c Prawa bankowego

Data: 2019-01-23
Miejsce szkolenia: Rzeszów, budynek Center Parku wejście od ul. Żeromskiego (od strony Sądu Apelacyjnego) sala konferencyjna
Cena szkolenia: 450 zł netto + VAT (23% bądź zw.) Dla osób finansowanych ze środków publicznych: 450 zł brutto.

FORMY PROWADZENIA INWESTYCJI BUDOWLANEJ. PRAKTYCZNE I FORMALNE ASPEKTY REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH OD STRONY ORGANIZACYJNEJ I W ŚWIETLE AKTUALNYCH PRZEPISÓW PRAWA

Data: 2019-01-24
Miejsce szkolenia: Rzeszów, budynek Center Parku wejście od ul. Żeromskiego (od strony Sądu Apelacyjnego) sala konferencyjna
Cena szkolenia: 335/355 zł

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W PROJEKTACH DOFINANSOWANYCH Z FUNDUSZY UE

Data: 2019-01-24
Miejsce szkolenia: Rzeszów, budynek Center Parku wejście od ul. Żeromskiego (od strony Sądu Apelacyjnego) sala konferencyjna
Cena szkolenia: 325/345 zł

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Podkarpacki Ośrodek Samorządu Terytorialnego