OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE W PRAKTYCE JST

Data szkolenia
2020-03-31
Miejsce szkolenia
Rzeszów, budynek Center Parku wejście od ul. Żeromskiego (od strony Sądu Apelacyjnego) sala konferencyjna
Cena szkolenia
Cena szkolenia do 17.03 wynosi 355 PLN
Po 17.03 cena szkolenia wynosi 375 PLN
Pełny opis
ikonka pdf - dokładny opis szkolenia i karta zgłoszenia Program szkolenia
Pliki

karta zgłoszenia - 31.03.2020r.

Formularz
Zapis na szkolenie
O szkoleniu

Adresaci:

sekretarze, pracownicy biur rad, osoby zobowiązane do składania oświadczeń majątkowych (członkowie organów samorządowych - wójtowie, starostowie, przewodniczący rad i radni, kierownicy jednostek organizacyjnych oraz osoby wydające decyzje administracyjne), osoby dokonujące analizy oświadczeń i pracownicy urzędów odpowiedzialni za przyjmowanie, publikowanie i przechowywanie oświadczeń majątkowych.

Cel szkolenia:

omówienie kwestii prawnych związanych z oświadczeniami majątkowymi. Przygotowanie do prawidłowego ich wypełniania, tak aby uniknąć przypisanych prawem sankcji. Zdobycie wiedzy z zakresu wypełniania, składania i publikacji oświadczeń majątkowych w nowej kadencji 2018-2023.

Wskazanie, kogo obejmuje obowiązek składania oświadczeń, jakie są zasady ich składania wraz z omówieniem aktualnego orzecznictwa. Uzyskanie wiedzy na temat poprawnego i terminowego wypełniania oświadczeń majątkowych oraz skutków nie złożenia oświadczenia przez osoby prawnie do tego zobligowane.

Korzyści:

przybliżenie problematyki dotyczącej sposobu wypełniania oświadczeń majątkowych, odpowiedzialności za złożenie po terminie oświadczenia majątkowego oraz złożenie nieprawdziwego oświadczenia majątkowego. Omówienie wypełniania oświadczenia majątkowego krok po kroku, przedstawienie obowiązku przewodniczącego w zakresie przyjmowania i przekazywania oświadczeń. Możliwość uzyskania praktycznych porad i wskazówek w celu uniknięcia nieprawidłowości przy składaniu, przyjmowaniu i publikowaniu oświadczeń majątkowych.

Program:

 1. Oświadczenia majątkowe i ich rola
 2. Osoby zobowiązane do składania oświadczeń majątkowych w samorządzie
 3. Majątek odrębny a majątek wspólny małżonków
 4. Zasady wypełniania oświadczeń
 5. Formularze oświadczeń majątkowych
 6. Analiza formularza oświadczenia majątkowego
 7. Terminy składania oświadczeń
 8. Analiza oświadczeń majątkowych ( podmiot, któremu składane są oświadczenia, Urząd Skarbowy)
 9. Korekty oświadczeń majątkowych
 10. Publikowanie oświadczeń majątkowych
 11. Skutki niezłożenia oświadczenia majątkowego
 12. Przechowywanie oświadczeń majątkowych
 13. Oświadczenia majątkowe a ochrona danych osobowych
 14. Najnowsze orzecznictwo dotyczące oświadczeń majątkowych
 15. Dyskusja.

Prowadzący: Radca prawny z zakresu prawa administracyjnego, prawa pracy oraz przepisów prawnych dotyczących ochrony danych osobowych, itp. Doświadczona konsultantka, trenerka, ekspertka prowadząca szkolenia podnoszące kwalifikacje pracowników administracji publicznej, egzekucji administracyjnej, nienależnie pobranych świadczeń. Prowadzi indywidualną praktykę w formie kancelarii radcy prawnego. Autorka programów szkoleniowych oraz opracowań z zakresu prawa dla jednostek samorządu terytorialnego. Autorka komentarzy i opinii prawnych.

Cena: 355 zł +VAT (23% lub zw.) przy zgłoszeniu do 17 marca 2020r.
Cena po 17 marca to 375 zł. Przypominamy, że niezgłoszenie rezygnacji ze szkolenia 3 dni przed terminem może spowodować obciążenie Państwa 100% kosztów ogólnych.

Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 24 marca 2020r.

Opiekun szkolenia:

Opiekun szkolenia: Joanna Kulas, e-mail: joanna.kulas@frdl.rzeszow.pl

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego Podkarpacki Ośrodek Samorządu Terytorialnego