WEBINARIUM ONLINE: ZASADY PROWADZENIA KSIĄŻKI OBIEKTU BUDOWLANEGO (KOB)

Data szkolenia
2020-05-25
Miejsce szkolenia
online
Cena szkolenia
239 zł
Pełny opis
ikonka pdf - dokładny opis szkolenia i karta zgłoszenia Program szkolenia
Pliki

karta_zgłoszeniowa_25_05_20

Formularz
Zapis na szkolenie
O szkoleniu

ADRESACI SZKOLENIA:
właściciele nieruchomości, zarządcy, zarządy wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych, ZGN-ów i innych jednostek zajmujących się obsługą nieruchomości mieszkalnych, pośrednicy w obrocie nieruchomościami, rzeczoznawcy majątkowi.

CELE SZKOLENIA:
Poznanie terminologii stosowanej w przepisach prawa budowlanego, w tym jej odniesienie do obowiązkowych kontroli, oraz wpisów do książki obiektu budowlanego. Przedstawienie dokumentów, które powinien posiadać właściciel lub zarządca obiektu budowlanego i zarejestrować w książce obiektu budowlanego. Zapoznanie z obowiązkami w zakresie obowiązkowych kontroli obiektu budowlanego, wraz ze zmianami wprowadzonymi nowelizacją ustawy Prawo budowlane. Wskazanie metodyki dokumentowania kontroli obiektu budowlanego, w tym szczegółowo zawartości protokołu z kontroli i jego znaczenie dla prawidłowego prowadzenia książki obiektu budowlanego. Przedstawienie zasad rejestrowania w książce obiektu budowlanego wyników przeprowadzanych kontroli stanu technicznego i oraz przeprowadzanych w oparciu o nie remontów. Omówienie zasad wypełniania książki obiektu budowlanego, ze szczególnym uwzględnieniem: rożnych sytuacji nietypowych i nieprzewidzianych w książce, elementów bardzo przydatnych praktycznie w zarządzaniu nieruchomością, informacji zawartych w protokole z kontroli, które muszą być przepisane do książki obiektu budowlanego.


PROGRAM:
1.    Obowiązki wynikające z przepisów prawa:
a.    ustawa prawo budowlane,
b.    obowiązki właściciela i zarządcy,
c.    sankcje karne.
2.    Obowiązkowe kontrole wynikające z ustawy Prawo Budowlane i innych aktów prawa:
a.    rodzaje i terminy wykonywania kontroli: rocznych i pięcioletnich, pozostałych,
b.    osoby uprawnione do wykonywania kontroli.
3.    Zasady wykonywania i dokumentowania obowiązkowych kontroli:
a.    zasady wykonywania kontroli elementów budowlanych,
b.    zasady i zakres kontroli kominiarskiej, oraz kontroli instalacji gazowej,
c.    struktura i zawartość protokołu z kontroli.
4.    Prowadzenie książki obiektu budowlanego:
a.    podstawa prawna,
b.    cel prowadzenia książki obiektu budowlanego,
c.    omówienie zawartości książki obiektu budowlanego oraz metodyki dokonywania wpisów do niej (studium różnych przypadków):
•    wpisy informacyjne dotyczące obiektu budowlanego i jego dokumentacji,
•    wpisy dotyczące wyników obowiązkowych kontroli,
•    gdzie wpisywać kontrole nie wyszczególnione w KOB,
•    jak dokumentować dokumentację techniczną,
•    zasady dokumentowania w KOB robót remontowych i budowlanych,
•    dokumentacja związana z awariami i katastrofami budowlanymi,
•    dokumentowanie zmian sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części.

PROWADZĄCY: Licencjonowany zarządca nieruchomości, licencja nr 7687, uzyskana w roku 2001. Od początku lat 90 zajmuje się zarządzaniem nieruchomościami spółdzielni mieszkaniowej, deweloperów, wspólnot mieszkaniowych i podmiotów gospodarczych. Posiada doświadczenie w realizacji inwestycji, w tym w poszukiwaniu terenów pod inwestycje oraz ich przygotowaniu i prowadzeniu. Jest autorem branżowych publikacji, wykładowcą na kursach i zajęciach związanych z rynkiem nieruchomości.

TERMIN SZKOLENIA: 25 maja 2020 r., godz. 10.00 – 14.30.

CENA: 239 zł netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych. Cena zawiera: udział w profesjonalnym szkoleniu on-line, materiały szkoleniowe przekazane w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia, możliwość konsultacji z trenerem.

ZGŁOSZENIA: 
Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać mailem na adres: post@frdl.rzeszow.pl lub poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.rzeszow.pl do 20 maja 2020 r. UWAGA: LICZBA MIEJSC OGRANICZONA!

DANE DO KONTAKTU:
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego

NIP: 522-000-18-95

FRDL Podkarpacki Ośrodek Samorządu Terytorialnego
ul. Kolejowa 1, 35 – 073 Rzeszów
tel. 17 862 69 64, 737 165 980
e-mail: joanna.kulas@frdl.rzeszow.pl, post@frdl.rzeszow.pl

Co to jest webinarium i jak będziemy je realizowali?

•    Szkolenie to będzie realizowane w formie on-line. Udział pozwoli zapoznać się z tematem prezentowanym na żywo przez eksperta, zadać mu pytanie na czacie i porozmawiać z innymi uczestnikami.
•    Nasze szkolenia on-line wyróżnia to, że prowadzone są z najlepszymi trenerami i ekspertami, praktykami w temacie szkolenia, których znają Państwo ze szkoleń stacjonarnych.
•    Będą Państwo widzieli i słyszeli trenera oraz wyświetlane przez niego materiały, prezentacje, filmy instruktażowe, dokumenty.
•    Zarówno przed spotkaniem, jak i w jego trakcie mogą Państwo zadawać pytania poprzez czat. Trener odpowiada na te pytania na bieżąco lub w drugiej części szkolenia w sesji pytań i odpowiedzi.
•    Platforma, na której odbywa się webinarium, jest dostępna bezpośrednio przez przeglądarkę internetową, np. Google Chrome lub inną. Potrzebny jest komputer z dostępem do Internetu. Przydatne mogą być również słuchawki z mikrofonem, jeżeli chcieliby Państwo zabierać głos a liczba uczestników na to pozwala. Kamera w komputerze nie jest konieczna. 
•    Po przesłaniu karty zgłoszenia otrzymają Państwo na wskazany adres e-mail unikalny link do webinarium (wirtualnej sali szkoleniowej). Wystarczy kliknąć w ten link w konkretnym terminie i godzinie w której planowane jest jego rozpoczęcie. 
•    Korzystanie z naszych webinariów jest bardzo proste. Jeżeli po raz pierwszy korzystają Państwo z naszego webinarium sugerujemy testowe połączenie we wskazanym przez nas terminie.
•    Po spotkaniu otrzymają Państwo mailem elektroniczne materiały szkoleniowe a certyfikat ukończenia szkolenia zostanie przesłany, w zależności od Państwa preferencji, pocztą lub mailem. Płatność za szkolenie nastąpi na podstawie faktury przesłanej po szkoleniu mailem.
 

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego Podkarpacki Ośrodek Samorządu Terytorialnego