WEBINARIUM ONLINE - FUNDUSZ SOŁECKI. NARZĘDZIE BEZPOŚREDNIEJ REALIZACJI ZADAŃ PRZEZ SOŁECTWA, W ŚWIETLE AKTUALNYCH UNORMOWAŃ USTAWY O FUNDUSZU SOŁECKIM ORAZ SPECUSTAWY KORONAWIRUSOWEJ I JEJ NOWELIZACJI

Data szkolenia
2020-05-25
Miejsce szkolenia
online
Cena szkolenia
240 zł
Pełny opis
ikonka pdf - dokładny opis szkolenia i karta zgłoszenia Program szkolenia
Pliki

25.05.2020r. - karta zgłoszeniowa 

Formularz
Zapis na szkolenie
O szkoleniu

ADRESACI:

Zajęcia adresowane są do sołtysów, rad sołeckich, radnych, kierowników JST, sekretarzy, pracowników JST, pilotujących funkcjonowanie funduszu sołeckiego.

CELE I KORZYŚCI:

Celem zajęć jest przybliżenie zasad funkcjonowania funduszu sołeckiego w okresie pandemii poprzez zapoznanie słuchaczy z zasadami funkcjonowania funduszu sołeckiego, m.in. na jaki cel można przeznaczyć fundusz, kto jest dysponentem i jakie są zasady gospodarowania funduszem sołeckim i możliwości dokonywania zmian we wnioskach.

Omówione zostaną zasady organizacji zebrań wiejskich dotyczące przyjęcia zadań realizowanych z funduszu sołeckiego.

Podczas zajęć omówione zostaną zasady tworzenia, funkcjonowania, sporządzania dokumentów, szacowania wartości przedsięwzięć i dokonywania rozliczeń z wydatkowanych środków funduszu sołeckiego.

 

Program:

  1. Sołtys i sołectwo.
  2. Zadania sołectwa, a fundusz sołecki.
  3. Procedury organizacji zebrania wiejskiego i możliwości podejmowania uchwał.
  4. Przepisy regulujące funkcjonowanie Funduszu Sołeckiego i możliwości dokonywania zmian przyjętych do realizacji zadań.
  5. Cele na które mogą być wykorzystane środki z funduszu sołeckiego:
  1. na realizację przedsięwzięć zgłoszonych we wniosku – zadania własne gminy,
  2. na wydatki związane z działaniem zmierzającym do usunięcia skutków klęski żywiołowej.
  1. Ustawowe terminy dotyczące Funduszu Sołeckiego w świetle specustawy koronawirusowej.
  2. Dotacja celowa z budżetu państwa jako zwrot części wydatków poniesionych z funduszu sołeckiego – proponowane zmiany.

PROWADZĄCY:

Dr prawa, specjalność: prawo administracyjne i finanse publiczne. Ekspert w zakresie ustroju i zadań jednostek samorządu terytorialnego (certyfikat MSWiA), trener zamówień publicznych, licencjonowany zarządca nieruchomości, członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zielonej Górze. Odwielu lat współpracuje, jako szkoleniowiec z jednostkami samorządu terytorialnego na terenie całego kraju.

TERMIN SZKOLENIA: 25 maja 2020 r., godz. 10.00 – 14.00.

CENA240 zł netto/os. 
Udział w szkoleniu zwolniony z VAT wprzypadku finansowania szkolenia ześrodków publicznych. Cena zawiera: udział w profesjonalnym szkoleniu on-line, materiały szkoleniowe przekazane wwersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia, możliwość konsultacji ztrenerem.

ZGŁOSZENIA: 
Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać mailem na adres: post@frdl.rzeszow.pl lub poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.rzeszow.pldo20 maja 2020r.
UWAGA: LICZBA MIEJSC OGRANICZONA!

DANE DO KONTAKTU:
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego

NIP: 522-000-18-95

FRDL Podkarpacki Ośrodek Samorządu Terytorialnego
ul. Kolejowa 1, 35 – 073 Rzeszów
tel. 17 862 69 64, 737 165 980
e-mail: joanna.kulas@frdl.rzeszow.pl, post@frdl.rzeszow.pl

Co to jest webinarium i jak będziemy je realizowali?

•    Szkolenie to będzie realizowane w formie on-line.Udział pozwoli zapoznać się z tematem prezentowanym na żywo przez eksperta, zadać mu pytanie na czacie i porozmawiać z innymi uczestnikami.
•    Nasze szkolenia on-line wyróżnia to, że prowadzone są z najlepszymi trenerami i ekspertami, praktykami w temacie szkolenia, których znają Państwo ze szkoleń stacjonarnych.
•    Będą Państwo widzieli i słyszeli trenera oraz wyświetlane przez niego materiały, prezentacje, filmy instruktażowe, dokumenty.
•    Zarówno przed spotkaniem, jak i w jego trakcie mogą Państwo zadawać pytania poprzez czat. Trener odpowiada na te pytania na bieżąco lub w drugiej części szkolenia w sesji pytań i odpowiedzi.
•    Platforma, na której odbywa się webinarium, jest dostępna bezpośrednio przez przeglądarkę internetową, np. Google Chrome lub inną. Potrzebny jest komputer z dostępem do Internetu. Przydatne mogą być również słuchawki z mikrofonem, jeżeli chcieliby Państwo zabierać głos a liczba uczestników na to pozwala. Kamera w komputerze nie jest konieczna. 
•    Po przesłaniu karty zgłoszenia otrzymają Państwo na wskazany adres e-mail unikalny link do webinarium (wirtualnej sali szkoleniowej). Wystarczy kliknąć w ten link w konkretnym terminie i godzinie w której planowane jest jego rozpoczęcie. 
•    Korzystanie z naszych webinariów jest bardzo proste. Jeżeli po raz pierwszy korzystają Państwo z naszego webinarium sugerujemy testowe połączenie we wskazanym przez nas terminie.
•    Po spotkaniu otrzymają Państwo mailem elektroniczne materiały szkoleniowe a certyfikat ukończenia szkolenia zostanie przesłany, w zależności od Państwa preferencji, pocztą lub mailem.Płatność za szkolenie nastąpi na podstawie faktury przesłanej po szkoleniu mailem.
 
 

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego Podkarpacki Ośrodek Samorządu Terytorialnego