WEBINARIUM ONLINE: RACHUNKOWOŚĆ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH W 2020 ROKU

Data szkolenia
2020-05-26
Miejsce szkolenia
online
Cena szkolenia
Cena szkolenia do 249 zł wynosi PLN
Po 249 zł cena szkolenia wynosi PLN
Pełny opis
ikonka pdf - dokładny opis szkolenia i karta zgłoszenia Program szkolenia
Pliki

karta_zgłoszenia_26_05_20

Formularz
Zapis na szkolenie
O szkoleniu

ZAJĘCIA SKIEROWANE DO:
głównych księgowych i pracowników działów (wydziałów/referatów) finansowo – księgowych jednostek budżetowych.

CELE I KORZYŚCI:
opanowanie założeń i rozwiązań ewidencyjnych, a także sprawozdawczych rachunkowości typowych jednostek sektora finansów publicznych oraz omówienie wybranych problemów rachunkowości jednostek budżetowych w świetle aktualnych regulacji prawnych, w tym m.in.: prawidłowa polityka rachunkowości, należności krótko i długoterminowe, podzielna płatność, środki trwałe. 

PROGRAM:
1. Polityka rachunkowości jednostek budżetowych – zakres, uproszczenia.
2. Zasady gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych dotyczące m.in.: gromadzenia dochodów, zwrotów nadpłat, dokonywania wydatków, zwrotów wydatków, kart płatniczych, obrotu gotówkowego, umarzania należności cywilnoprawnych i publicznoprawnych.
3. Uregulowania prawne rachunkowości jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych.
4. Omówienie aktualnych zasad gospodarki finansowej jednostek budżetowych, w tym zasad planowania i ewidencji dochodów i wydatków jednostek budżetowych.
5. Szczegółowa charakterystyka wybranych kont zawartych w załączniku nr 3 nowego Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów, uwzględniająca zapotrzebowanie na informacje ujmowane m.in. w sprawozdaniach budżetowych, w tym:
a)zasady funkcjonowania kont zespołu 1, z uwzględnieniem podzielnej płatności,
b)zasady funkcjonowania kont zespołu 2, z uwzględnieniem podziału należności na krótko i długoterminowe, na potrzeby sprawozdań finansowych i budżetowych.
6. Wybrane problemy wyceny i ewidencji środków trwałych, z uwzględnieniem zbiorów bibliotecznych, środków dydaktycznych oraz dóbr kultury.
7. Ewidencja pozabilansowa w jednostkach budżetowych.
8. Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.
 

PROWADZĄCY:
Doktor nauk ekonomicznych, pracownik naukowo-dydaktyczny uczelni publicznej na stanowisku adiunkta, wieloletni praktyk, ekspert, trener i konsultant z zakresu rachunkowości budżetowej oraz partnerstwa publiczno-prywatnego, autor wielu specjalistycznych publikacji na łamach prasy branżowej oraz artykułów naukowych, a także niepublikowanych opracowań badawczych i eksperckich nt. rachunkowości różnego typu i specyfiki jednostek sektora finansów publicznych.
 

TERMIN SZKOLENIA: 26 maja 2020 r., godz. 10.00 – 14.00.

CENA: 249 zł netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych. Cena zawiera: udział w profesjonalnym szkoleniu on-line, materiały szkoleniowe przekazane w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia, możliwość konsultacji z trenerem.

ZGŁOSZENIA: Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać mailem na adres: post@frdl.rzeszow.pl lub poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.rzeszow.pl do 21 maja 2020r. UWAGA LICZBA MIEJSC OGRANICZONA!

DANE DO KONTAKTU:
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego
NIP: 522-000-18-95

FRDL Podkarpacki Ośrodek Samorządu Terytorialnego
ul. Kolejowa 1, 35 – 073 Rzeszów
tel. 17 862 69 64, 737 165 980
e-mail: joanna.kulas@frdl.rzeszow.pl, post@frdl.rzeszow.pl

Co to jest webinarium i jak będziemy je realizowali?

•    Szkolenie to będzie realizowane w formie on-line. Udział pozwoli zapoznać się z tematem prezentowanym na żywo przez eksperta, zadać mu pytanie na czacie i porozmawiać z innymi uczestnikami.
•    Nasze szkolenia on-line wyróżnia to, że prowadzone są z najlepszymi trenerami i ekspertami, praktykami w temacie szkolenia, których znają Państwo ze szkoleń stacjonarnych.
•    Będą Państwo widzieli i słyszeli trenera oraz wyświetlane przez niego materiały, prezentacje, filmy instruktażowe, dokumenty.
•    Zarówno przed spotkaniem, jak i w jego trakcie mogą Państwo zadawać pytania poprzez czat. Trener odpowiada na te pytania na bieżąco lub w drugiej części szkolenia w sesji pytań i odpowiedzi.
•    Platforma, na której odbywa się webinarium, jest dostępna bezpośrednio przez przeglądarkę internetową, np. Google Chrome lub inną. Potrzebny jest komputer z dostępem do Internetu. Przydatne mogą być również słuchawki z mikrofonem, jeżeli chcieliby Państwo zabierać głos a liczba uczestników na to pozwala. Kamera w komputerze nie jest konieczna. 
•    Po przesłaniu karty zgłoszenia otrzymają Państwo na wskazany adres e-mail unikalny link do webinarium (wirtualnej sali szkoleniowej). Wystarczy kliknąć w ten link w konkretnym terminie i godzinie w której planowane jest jego rozpoczęcie. 
•    Korzystanie z naszych webinariów jest bardzo proste. Jeżeli po raz pierwszy korzystają Państwo z naszego webinarium sugerujemy testowe połączenie we wskazanym przez nas terminie.
•    Po spotkaniu otrzymają Państwo mailem elektroniczne materiały szkoleniowe a certyfikat ukończenia szkolenia zostanie przesłany, w zależności od Państwa preferencji, pocztą lub mailem. Płatność za szkolenie nastąpi na podstawie faktury przesłanej po szkoleniu mailem.
 

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego Podkarpacki Ośrodek Samorządu Terytorialnego