Image layer

Image layer

Image layer

Projekty

FRDL Podkarpacki Ośrodek Samorządu Terytorialnego w Rzeszowie od lat realizuje projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych.

Celem realizowanych przez nas projektów jest wsparcie jednostek samorządu terytorialnego oraz jednostek organizacyjnych, a także organizacji pozarządowych i przedsiębiorców.

Mamy doświadczenie w zarządzaniu i realizacji projektów szkoleniowo - doradczych realizowanych w partnerstwie lub skierowanych do jednostek samorządu terytorialnego województwa łódzkiego, ośrodków pomocy społecznej i ich beneficjentów.


Projekty realizowane:


Zapraszamy do udziału w projekcie „Niskoemisyjność i prognozowanie zapotrzebowania na tereny w planowaniu przestrzennym - szkolenia dla gminnych służb planistycznych”  
(czytaj więcej)


Projekt „Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów - szkolenia i doradztwo dla JST w woj. podkarpackim” 
(czytaj więcej)
 


Projekty zrealizowane:


„Zwiększenie potencjału funkcjonowania Rad Działalności Pożytku Publicznego w województwie małopolskim, podkarpackim, świętokrzyskim i lubelskim” 
(czytaj więcej) 

 

 

 

 


Zapytanie ofertowe, z dnia 12.04.2016r. 
(czytaj więcej)

 

 

 

 


"Akademia Przywództwa" 
(czytaj więcej)

 

 

 


Zapytanie ofertowe, z dnia 11.03.2016r. 
(czytaj więcej)

 

 

 

 


Zapytanie ofertowe, z dnia 7.03.2016r. 
(czytaj więcej)

 

 

 

 


Poradnik dla jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych. 
(czytaj więcej)
 

 


Zapraszamy na bezpłatne spotkanie przedstawicieli jst i ngo. 
(czytaj więcej)

 

 

 

 


Nowa edycja projektu „Szkoła Współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły” 
(czytaj więcej)

 

 


Bezpłatne szkolenia dla samorządów i organizacji pozarządowych. CZY TWÓJ URZĄD JEST PRZEJRZYSTY? SPRAWDŹ TO SAM! 
(czytaj więcej)

 


"Zwiększenie potencjału funkcjonowania Rad Działalności Pożytku Publicznego w województwie małopolskim, podkarpackim, świętokrzyskim i lubelskim" 
(czytaj więcej)

 

 

 

 


Mechanizmy Współpracy 
(czytaj więcej)

 

 


Zlecamy pożytecznie. Wydajemy z pożytkiem. 
(czytaj więcej)

 

 


Szkoła Współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły 
(czytaj więcej)

 

 


Decydujmy razem. Wzmocnienie mechanizmów partycypacyjnych w kreowaniu i wdrażaniu polityk publicznych oraz podejmowaniu decyzji publicznych.
(czytaj więcej)

 

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego Podkarpacki Ośrodek Samorządu Terytorialnego